Tillbaka till startsidan B i l d v i s n i n g ar  Kent-Ove och Peter håller bildvisningar enligt nedan. Kontakta oss om du vill ha en bildvisning, se kontakt.
K o n t a k t:
P e t e r H v a s s
K e n t - O v e H v a s s
© Kent-Ove Hvass 2008

  Bland träskonäbbar och gorillor i Uganda, ca 100 minuter med pause. Kent-Ove
 
 
Bland träskonäbbar och gorillor i Uganda, ca 60 minuter. Kent-Ove

  Fyra nationalparker i Uganda, ca 60 min. Kent-Ove

  Bland vulkaner och fåglar på Island, ca 60 min. Peter

  Tofta kile, en fågellokal på Västkusten, ca 60 min. Peter

  En resa genom svenska fågelmarker, ca 100 min med pause. Kent-Ove

  En resa genom svenska fågelmarker, ca 60 min. Kent-Ove

  Ett år vid Hornborgasjön, ca100 minuter med pause. Kent-Ove

  Ett år vid Hornborgasjön, ca 60 minuter. Kent-Ove

  Vad händer vid Hornborgasjön, ca 60 min.  Kent-Ove

  Hornborgasjöns tranor, ca 60 min.  Kent-Ove

  Östen, en fågelsjö i förvandling, ca 60 min. Kent-Ove

  Runde, ett norskt fågelberg, ca 60 min. Kent-Ove

  Östra Polen, en orörd europeisk natur, ca 60 min. Kent-Ove