Tillbaka till startsidan G u i d n i n g a r  
   K o n t a k t:
P e t e r H v a s s
K e n t - O v e H v a s s
© Kent-Ove Hvass 2008


  
Kent-Ove guidar dig vid Hornborgasjön, Östen och andra naturområden i och kring Skövde, inklusive tranor vid   Hornborgasjön. 


Vill du uppleva några av våra raraste fåglar så som  orre, tjäder, ugglor, m fl hör av dig enligt nedan.

Kent-Ove will guide you at Lake Hornborga or Lake östen inkluding cranes att Lake Hornborga. 

He will show you birds such as Black Crouse, Black Woodpeckar, Pygmy Owl, Nutcracker, Slavonian Grebe,  Hawfinch and more.

Contact him for more details at e-mail
kentove.hvass@telia.com or by phone +46(0)70  39 39 643

 

Inventering

Karta