Protokoll simfågelräkning Hornborgasjön 
Område       Daum      Observatör        
Delområde   A B C D E F G H I J Summa
Knölsvan                        
Sångsvan                        
Grågås                        
Kanadagås                        
Bläsand hane                      
  hona                      
Snatterand hane                      
  hona                      
Kricka hane                      
  hona                      
Gräsand hane                      
  hona                      
Stjärtand hane                      
  hona                      
Årta hane                      
  hona                      
Skedand hane                      
  hona                      
Brunand hane                      
  hona                      
Vigg hane                      
  hona                      
Knipa                        
Salskrake                        
Storskrake                        
Smådopping                        
Skäggdopping                      
Gråhakedopping                      
Svarthakedopping                      
Svarthalsad dopp.                      
Storskarv                        
Gråhäger                        
Sothöna                        
                         
                         
                         
                         
Vadare & måsar                      
Tofsvipa                        
Brushane                        
Enkelbeckasin                      
Storspov                        
Svartsnäppa                      
Rödbena                        
Gluttsnäppa                        
Skogssnäppa                      
Grönbena                        
Drillsnäppa                        
Fiskmås                        
Gråtrut                        
Havstrut                        
Fisktärna                        
Svarttärna