H v a s s   p å   C a n v a s

P e t e r   o c h   K e n - O v e   H v a s s

S o m m a r e n   o c h   h ö s t e n   2 0 0 9

C a f é t   p å   F å g e l u d d e n

Här kan du se exempel på bilder från utställningen