H v a s s   p å   C a n v a s

P e t e r   o c h   K e n - O v e   H v a s s

K r i s t i h i m m e l s f ä r d s   h e l g e n    2 0 0 9

Ö h n s   g å r d

Här kan du se exempel på bilder från utställningen